Yazılım Geliştirme Müdürü ( Holding )

Full Time

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz Türkiye’nin önde gelen Holding’lerinden olan iş ortağımız adına yurt içi ve yurt dışı yazılım geliştirmelerinden sorumlu ” Yazılım Geliştirme Müdürü” arayışı içerisindeyiz.

Görev Tanımı 

 • Yıllık plan doğrultusunda, yazılım projelerinin yürütülmesini sağlamak. Yazılım ekibinin yönetimi ve ilgili birimlerle temaslar doğrultusunda, mevcut ve ihtiyaç duyulan tasarımlar için gerekli geliştirme faaliyetlerini, en uygun yöntem ve çalışma sistemleri ile yürütmek.
 •  Holding ve  Grup şirketleri, Genel Müdür veya ilgili Departman yöneticileriyle  ile görüşerek yazılım bütçelerinin oluşturulmak ve ilgili makamlara onaya sunulmasını sağlamak,
 •  Yeni yazılım projelerini ilgilendiren her türlü anlaşmada varsa gerekli değişikliklerin Baş Hukuk Müşavirliği ile de görüşülerek yaptırılmasını, anlaşmanın onaylanmasını ve ilgili makamlara sunulmasını sağlamak,
 • Holding ve tüm grup şirketler bünyesinde kullanılacak yazılımların tasarlanmasını,  geliştirilmesini ve/veya gerekli olanların satın alınmasını ve devreye sokulmasını sağlamak,
 •  Holding’in ve grup şirketlerinin yazılım ihtiyaçlarının geliştirme  veya satınalma yoluyla karşılanmasını sağlamak,
 •  Holding ve grup şirketler için satın alınan yazılımların özelleştirme gerektirenlerin, özelleştirme işlerinin tasarlanmasını, geliştirilmesini ve devreye sokulmasını sağlamak,
 •   İş birimleri tarafından iletilen iş isteklerini değerlendirmek. Projelendirilecek iş istekleri için iş birimlerinden proje tanım dokümanını talep etmek,
 •   Proje talebinin stratejik finansal boyutunu, projenin etki kapsamını, kaynak durumunu incelemek, zaman planlamasını yapmak, uyum zorluklarını hukuki kriterler altında analiz etmek ve değerlendirme raporunu hazırlamak,  üst yönetime projenin sunumunu gerçekleştirmek,
 •    İş birimleri tarafından iletilen proje tanım dokümanlarını inceleyerek, projenin gerçekleştirme değerlendirmesini yapmak ve proje gerçekleştirme kararının verilmesi için üst yönetime değerlendirme sonuçlarını sunmak,
 • Projede çalışacak teknik kaynakların görevlendirmesini yapmak,
 • Dış kaynak kullanımı gerçekleştirilecek yazılı konularını, iş gereksinimlerine göre değerlendirmek, çalışma süresince tamamlanmasını sağlamak,
 • Proje sürecinde teknoloji kaynaklı risklerin giderilmesinde yardımcı olmak,
 • Proje sürecinde gerçekleştirilen teknik tasarım çalışmalarının onayını vermek,
 • Görev alanı ile ilgili tüm değişiklik, yenilik ve gelişmeleri takip etmek, ekibini, yöneticilerini ve konu ile ilgili kişileri bilgilendirmek,
 • Kurum stratejileri ve yöntemlerine uygun şekilde bölümünün bütçesini hazırlamak ve onaylatmak. Planlanan ve gerçekleşen bütçenin sene içinde düzenli olarak raporlanmasını sağlamak,
 • Çalışma alanı ile ilgili konularda kurum genelinde kullanılacak yönetmelik ve prosedürleri hazırlamak,
 • Ekibinin faaliyetlerini;  bütçe, yönetmelik ve prosedürlere uygunluk, maliyet, verimlilik, kalite ve iç/ dış müşteri memnuniyeti boyutlarında takip etmek.
 • Ekibi ve ekibindeki çalışanlar için performans göstergelerini belirlemek, ekip üyelerinin kendilerine koyulmuş hedefler ve performans kriterlerine ulaşmalarını sağlamak,
 • Kurum stratejileri doğrultusunda ekibi için çalışan sayısını planlanmak ve bütçelemek. Onaylanan plan doğrultusunda personel talebini gerçekleştirmek,
 • Gerekli durumlarda işe alım sürecinde bulunmak ve yetki matrisine göre işe alım ve işten çıkış durumlarını onaylamak ya da bir üst yöneticisine onaylatmak,
 • Ekibindeki çalışanların iş motivasyonlarını devamlı gözlemlemek, motivasyonunu yükseltmek aralarında ekip bilinci oluşturmak ve bunların devamlılığı için gerekli önlemleri almak, uygulamak,
 • Ekibindeki çalışanların performansını yıl içinde sistematik olarak izlemek, gelişim ve değişimi takip etmek ve geri bildirim vermek. Performans yönetimi sistemi kapsamında değerlendirmesinden sorumlu olduğu çalışanların performans değerlendirmesini gerçekleştirmek,

Ekibindeki çalışanların bireysel ve takım olarak profesyonel gelişimini sağlamak mesleki gelişimlerini yönetmek, işbaşı eğitimlerini vermek,
Aranan Nitelikler 

 • Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik / Elektirik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım gibi ilgili bölümlerinden mezun olmak,
 • Yazılım geliştirme projelerinde, veritabanı tasarımı ve programlaması konusunda  en az 8 yıl tecrübeye sahip olmak,
 • Ekip yönetiminde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak,
 • Çok iyi düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce dil bilgisine sahip olmak.