Yazılım Mimarı-Java

Full Time

Türkiyenin önde gelen teknoloji şirketlerinden olan iş ortağımızın global AR-GE projelerinde yer alacak Yazılım Mimarı arayışı içerisindeyiz.

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,
 • Minimum 8 sene JAVA tabanlı uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 • UML, tasarım ve mimari kalıplar (design & architecture patterns) gibi mimari modelleme
  konularına hakim olmak,
 • Multi thread mimari, OOP prensipleri, güvenli kod geliştirme, uygulama ve veritabanı için
  performance tuning konularında bilgi sahibi olmak,
 •  Spring & JPA(Hibernate) ile uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 • Java/J2EE; Web Services(Restful, SOAP), Servlet, JPA, JMS, XML alanlarında bilgili olmak,
 • HTML 5, CSS ve Javascript framework tecrübesine sahip olmak (Angular JS, Jquery),
 • Yazılım yaşam döngüsü ve Agile(Scrum) metodolojileri hakkında bilgi sahibi ve daha önce
  uygulamış olmak (tercihen Scrum master olarak görev almış),
 • Oracle ilişkisel veritabanı tasarımı ve SQL & PL/SQL tecrübesi olmak,
 • GIT, Maven, Jenkins, Jira, Confluence kullanma tecrübesi olmak,
 • JConsole, JProfiler, Jmeter gibi araçlar hakkında bilgi sahibi ve daha önceden kullanmış
  olmak.

İŞ TANIMI

· Smart Grid ve Smart City çözümleri için fonksiyonel ve diğer teknik gereksinimlerin
belirlenmesi, mimari tasarım ve uygulama geliştirme süreçlerinde yer almak ,
· Projelerde yazılım geliştirme sürecine aktif katılım sağlamak ve önemli altyapıların
geliştirmesini doğrudan gerçekleştirmek ,
· Product owner ile birlikte çalışarak teknik gereksinimlerin analizini yapmak, analiz ve tasarım
dokümanlarını oluşturmak ,
· Uygulama mimarisi ve veritabanı tasarımı yapmak ,
· Java ile kod geliştirmek, birim testleri yazmak, fonksiyonel testlere destek olmak ,
· Kod iyileştirme ve sorun çözme süreçlerinde aktif rol almak ,
· Kodlama standartlarına uygun kod geliştirmek ve geliştirilen diğer kodların code review larını
yapmak ,
· Uçtan uca entegrasyon testlerinde aktif rol almak ve son kullanıcı/canlı saha testlerine destek
olmak ,
· Scrum süreçlerini uygulamak ,
· RFP değerlendirme ve cevap yazma sürecine dahil olmak,