Yetenek Yönetimi Uzmanı

Full Time

Danışmanlık yapmakta olduğumuz havacılık sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız adına Yetenek Yönetimi Uzmanı arayışı içerisindeyiz.

Genel Nitelikler

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
Yetenek yönetimi süreçlerinde min. 5 yıl tecrübeli,
Analitik düşünme, planlama, organizasyon ve iş takibi ve sonuçlandırılması konularında başarılı ve sorumluluk sahibi,
İletişim ve temsil yeteneği kuvvetli, ilişki yönetiminde başarılı, dinamik çalışma ortamına uyum gösterebilen,
İyi düzeyde İngilizce bilgisi olan,

Çok İyi derecede MS Office Programları ve SAP bilgisi,

Görev Tanımı

*  Yetenek yönetimi sürecinin şirket içerisinde yürütülmesini sağlamak, İlerleme Havuzu’nda yer alan personelin gelişim planlarının (eğitim, rotasyon, vs.) takibini yapmak.

*Firma içerisindeki atama ve terfi süreçlerini bölge ik müdürleri ve merkez fonksiyon yöneticileri ile birlikte koordineli şekilde yürütülmesini sağlamak.

*Genel Müdürlük & Bölge çalışanlarının kişisel gelişim eğitim ihtiyaç analizini yapmak, eğitim başlıklarını belirlemek, eğitimlerle ilgili bütçe çalışması yapmak, eğitimleri organize etmek, gerekli raporlamaları yapmak.

*Kişisel gelişim, yetenek gelişimi ve liderlik eğitimlerine ilişkin ihtiyacın tespit edilmesini sağlamak, bütçesinin oluşturulmasını ve tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimlerin organize edilmesini, gerçekleştirilmesini sağlamak ve verimliliklerini takip etmek.
*Kariyer planlama, gelişim, elde tutma ve yedekleme ile ilgili periyodik raporlamaları hazırlamak ve sunmak.

*İş tanımlarında, organizasyon yapısında ve iş yapış şekillerinde değişiklik oldukça görev tanımlarını ve organizasyon şemalarını güncel tutmak
*Organizasyonel değişiklik, yapılandırma ve sistem süreçlerini yürütmek
*Üstün çaba ödül sürecini takip etmek ve prosedürü güncel tutmak,

*Genel Müdürlük için tüm iç iletişim & sosyal aktivite süreçlerini yürütmek.
* “İnsan Kaynakları İş Ortağı” kapsamında, gerekli ekip ve bireysel görüşmeleri gerçekleştirmek,tüm İK süreçlerini İş Ortağı olduğu ekipler için yürütmek, ilgili geribildirim ve raporlamaları hazırlamak

*  “İşe alma ve yerleştirme”  süreçlerinde gerekli revizyonları ve tasarımları yapmak, takip ve kontrolünü yürütmek. İşe alım için kullanılan envanter, sınav gibi araçların tasarım ve seçimini yapmak

*  “Performans Değerlendirme” sisteminde gerekli revizyonları yapmak, kullanıcı eğitimlerini vermek, sistemli bir şekilde uygulanmasını ve takibini sağlamak.

*Çalışan Bağlılığı anket çalışmalarının organizasyon ve koordinasyonunu yapmak, çalışmalar sonucu alınacak aksiyonlar ile ilgili çalışmaları yapmak.
*Organizasyon ve Kariyer Yönetimi kapsamındaki sistemsel süreçlerin tasarımı, uygulaması ve yürütülmesini sağlamak.