Atölye Mühendisi

Full Time

Havacılık sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız adına Sabiha Gökçen ve İstanbul Hava Limanında ayrı ayrı görevlendirmek üzere Atölye Mühendisi arayışı içerisindeyiz.

Genel Nitelikler

 •  Üniversitelerin Makine Mühendisliği bölümünden mezun,
 •  İyi derecede İngilizce bilen,
 • MS Office  (Word, Excel) programlarını iyi derecede bilen,
 • Makine bakım-onarım alanında  en az 2 yıl tecrübesi olan,
 •  Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Görev Tanımı

 •  Teknik bölümünün haftalık çalışma programını hazırlar / hazırlanmasını sağlar. Haftalık plan doğrultusunda ekip içerisinde görev dağılımını yapar. Günlük planda meydana gelen değişiklikler için gerekli önlemleri alır. Ortaya çıkan acil arızaların giderilmesi, acil işlerin sonuçlandırılması için günlük planda gerekli değişiklikleri yapar.
 •  Teknik atölyenin çalışmalarını çalışma programı doğrultusunda yönetir, aksaklıkların giderilmesini sağlar, gerekli tedbirleri alır, çözümlenemeyen konuları yöneticilerine iletir.
 • Ekipman kontrol sisteminin işleyişini takip ve koordine eder.
 • Ekipman ve teçhizat periyodik bakımlarının takip edilmesini, muayene,  kalibrasyon ölçümlerinin tamamlanmasını, kayıtlarının oluşturtulmasını  ve apron hizmetleri ile zamanlama konusunda anlaşma sağlanarak ekipmanların bakımlarının gerçekleştirilmesini sağlar, takip eder, yapılan işi onaylar ve operasyona teslim edilmesini sağlar.
 •  Haftalık kontroller sırasında arızası tespit edilen araçların ve operasyon tarafından tamir edilmesi için gönderilen ekipmanların arızalarının giderilmesini denetler ve açılan iş emirlerini işin sonucunda kontrol ederek onaylar, operasyona teslim edilmesini sağlar.
 •  Teknisyenlerin çözümleyemediği teknik problemler için Atölyeye destek verir, yetkisini aşan / çözümleyemediği hususları çözüm önerileriyle birlikte fonksiyonel yöneticisine iletir.
 • İstasyon bünyesindeki teknik atölye tarafından çözümlenemeyen arızaların giderilmesi için dışarıdan alınacak dış hizmetlere karar verir, arızanın giderilmesinde gerekli koordinasyonu sağlar.
 •  Teknik atölyenin çalışmaları için gerekli olan malzemelerin anlaşmalı yerlerden temin edilmesini sağlar, lokal çözümlenemediği takdirde ihtiyacı yöneticisine iletir. Teknik atölyenin stoklarının düzenli tutulmasını, sisteme girişlerinin eksiksiz yapılmasını sağlar / kontrol eder.
 •  Ekipman bazında arıza, bakım kayıtlarının (maliyet, işgücü, kullanılan malzeme, vb.) SAP’ de eksiksiz olarak tutulmasını sağlar. Ekipman bazında maliyetler incelemek üzere aylık ve dönemsel olarak değerlendirip fonksiyonel yöneticisine raporlar.
 • Teknik atölye ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş çerçevedeki alımların yapılması için gerekli organizasyonu ve İstasyon Müdürü’ nün onayının alınmasını sağlar. Satınalma limitini aşması durumunda ilgili prosedür doğrultusunda satınalma talebini müdürüne iletir.
 •  Ekipman garanti & sigorta süreçlerinini işletilmesini sağlar.
 •   Teknik Bültenlerin uygulanmalarını sağlar.
 •  Ekipman & teçhizat’ ın fonksiyonel, yapısal & görsel olarak firma standartlarına uygun şekilde idame edilmesini sağlar.
 • Ekipmanların kullanım ve ekonomik ömür durumunu takip eder, KAL (hurdaya ayırma) planı ve Revizyon Planı için tekliflerde bulunur, onaylanan planların uygulanmasını sağlar.
 •  Ekibindeki çalışanların puantajlarını kontrol eder, günlük sosyal / mazeret izinlerini onaylar, idari kayıtların eksiksiz tutulmasını sağlar. Bölüm çalışanlarının yıllık izinlerini planlar.
 • Ekibine çalışmalarında koçluk yapar, performansını izler, değerlendirir, geribildirim verir, karşılaştıkları sorunların çözümünde destek olur / yol gösterir.
 • Ekibine yeni alınacak kişilerin işe alma görüşmelerine katılır, değerlendirmelerini yöneticilerine iletir.
 •   İstasyon bünyesinde yapılan toplantılara katılır, istasyon teknik faaliyetlerine yönelik koordinasyonu sağlar. Kendisine bağlı ekiple bilgilendirme toplantıları yapar
 • Şirket dışı firmalara verilen her tür teknik hizmetin takip edilmesi, servis form düzenlenmesi sağlar.
 •  İstasyonun akaryakıt depolama & servis altyapısının faal olarak idamesini sağlar. Ekipman bazında yakıt tüketim analizlerini yapar.
 • Departman Teknik Gider & Yatırım bütçesini hazırlar & fonksiyonel yöneticisinin onayına sunar. Aylık bütçe takibini yapar ve yöneticileri ile birlikte değerlendirir.
 • İstasyonda atölye teknik faaliyetlerinin emniyeti ve güvenliğini sağlar. Emniyetli çalışma prosedürlerine / talimatlarına uyar; bunların geliştirilmesine katkıda bulunur. Yaptığı işlerin / verdiği kararların emniyete etkisini göz önünde bulundurarak emniyetin sağlanması için diğer çalışanlarla iş birliği yapar. Yaşadığı / gördüğü tüm tehlikeli ve emniyetsiz durumları raporlar.
 • Şirketimizde uygulanmakta olan Yönetim Sistemi standartları (ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 İş Sağlığı & Güvenliği, ICAO SMS (Emniyet Yönetim Sistemi) vb.) kapsamında yayınlanmış olan tüm prosedür / talimatlara uyar.