Sap İş Analisti

Full Time

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren iş ortağımız adına SAP İş Analisti arayışı içerisindeyiz.

Genel Nitelikler

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, (Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım mühendisliği vb )
İyi derecede İngilizce bilen,
Bilişim Teknolojileri süreç analistliği ve SAP modül danışmanlığı alanında minimum 5 yıl tecrübeli,
SAP’nin genel kabul görmüş proje ERP metodolojisine hakim,
Temel BT teknolojilerine ve konseptlerine hakim, (Yazılım Geliştirme Teknolojisi ve süreçleri, ilişkisel Veri Tabanı ve Modelleme, Uygulama Mimarisi vb)
BT Projeleri iş ve süreç analizi konularında deneyim sahibi
S/4 & SAP FI, CO, CRM, BO, BW, BPC vb modüllerinde tecrübesi olan, UFRS ve Analitik araçları konusunda tecrübeli,
Tercihen Successfactors & HCM hakkında tecrübe sahibi,
Tercihen S/4 Rollout projelerinde aktif görev almış,
Tercihen Abap konsept bilgisine sahip,
Tercihen Dijital Dönüşüm projelerinde görev almış, IT/OT konularında bilgi sahibi,
İyi derecede MS Office uygulamaları kullanımı, Visio benzeri süreç uygulamalarına hakim ve MS Project deneyimli, tercihen BPMN2 uygulamalarına hakim,
Yazılım ihtiyaç analizinde bilgi ve tecrübeye sahip,
Test senaryoları üretme ve uygulama becerisi olan,
Güçlü dokümantasyon, ifade etme yeteneği ve analitik düşünme yapısına sahip olan,
Gelişime açık, farklı teknolojileri öğrenme konusunda istekli,
İletişim becerileri yüksek,
İzmir ya da Manisa’da ikamet eden,
Erkek Adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
Seyahat engeli bulunmayan
 

İŞ TANIMI

 

SAP FI, CO, CRM, BO, BW, BPC, UFRS ve ilişkili modüllerindeki mevcut süreçlere destek vermek, kullanıcı taleplerini değerlendirmek, ihtiyaç analizi ve kavramsal tasarımını çıkartmak, talep edilen ek geliştirmelerin uygunluğunu analiz etmek, kurulu yapıya en uygun olacak şekilde geliştirmeleri planlamak, yazılım ekibine aktarım yapmak, dokümanları ve fonksiyonel tasarımları hazırlamak,

Projelerin hedeflenen nitelikte, zamanda ve planlanan bütçeye bağlı kalarak gerçekleştirilmesini sağlamak,

Projelerde oluşabilecek riskleri ve problemleri öngörerek gerekli durumlarda aksiyon almak,

İyileştirme alanları ve riskler ile ilgili departman yöneticisini bilgilendirmek, önerilerde bulunmak, mevcut durum ve sonuçlar hakkında dönemsel raporlar sunmak,

Projelerde geliştirme yapan üçüncü parti firmaların iş takibini yapmak, proje çıktılarını teslim almak, saha ve şirket genelinde ilgililere yayılımını yapmak,
Süreç iyileştirme / Proje kapsamında yer alacak iş süreçlerini ve iş kurallarının tüm ilgili iş birimleri dikkate alınarak uçtan uça oluşturmak ve dokümantasyonu sağlamak.

Süreç iyileştirme / Proje kapsamında analizini yapacağı iş süreçleri, iş kuralları, kontrol noktaları ve iş sistemleri bazında araştırma yapmak, işin yapılış şeklini incelemek üzere iş birimleri ve o mesleğin profesyonelleri/danışmanları ile görüşmeler gerçekleştirmek, mevcut ve yeni iş sistemlerinin birbiri ile etkileşimini ve bu iş sistemlerinin desteklediği iş süreçlerini ve iş kurallarını incelemek,

Süreç iyileştirme / Proje kapsamına girecek olan iş süreçlerinin, iş kurallarının ve kontrol noktalarının gerektirdiği yeni veya mevcut yazılım uygulamaları özelliklerini ve geliştirme ihtiyaçlarını ve istekleri belirlemek, gerektiğinde ilgili danışman ekiplerle yazılım ihtiyaçlarını kesinleştirmek, ve İş analizi dokümanını oluşturmak,

Süreç iyileştirme / Proje kapsamında Yazılım geliştirme çalışmaları sırasında ortaya çıkan ihtiyacın değişiklik yönetimi prosedürleri çerçevesinde onaylanarak planlanmasını ve gerçekleştirilmesi için teknik çözüm tasarımına dahil edilmesini sağlamak,

Test senaryolarını hazırlamak ve/veya hazırlanan test senaryolarının analiz kapsamıyla değerlendirerek projenin boyutlarına ve niteliklerine uygun olarak test senaryoları oluşturulduğunu kontrol etmek, yetersiz ve/veya kapsam dışı kalan konular için test senaryolarını genişletmek, Son kullanıcılara Test Senaryo Dokümanını paylaşarak ilave edecekleri test senaryolarını almak ve Test Senaryosu dokümanının iş birimleri tarafından onaylanmasını sağlamak,

Süreç iyileştirme / Proje test çalışmaları için gerekli kalite test ortamlarının oluşturulması için ortam gereksinimlerini belirlemek, oluşturulan Test Senaryoları dokümanına göre iş birimlerinden önce IT ön testlerini gerçekleştirmek ve oluşturulan teknik çözümün Proje Tanım dokümanında tanımlanan iş süreçleri, iş kuralları, kontrol noktaları, yazılım özellikleri ve istekleri ile uyumluluğunu test etmek, son kullanıcı gözü ile ilave edilmesi gereken iş birimi test senaryolarını eklemek.

Başarı ile sonuçlanan IT ön testleri sonrası ilgili iş birimleri ile son kullanıcı kabul testlerini gerçekleştirmek, örnek veriler ile testlerin nasıl yapılacağına ilişkin iş birimlerine destek olmak, test çalışmalarında danışmanlık yapmak, gerekli olduğu durumlarda ilgili danışman ekiplerin desteği için koordinasyonu sağlamak,
Süreç iyileştirme / Proje kapsamında oluşturulan teknik çözümün yazılım bileşenlerinin genel kullanım altyapısı, prensipleri, temel iş süreçlerinin içerildiği Kullanıcı dokümanlarının yazılım ekipleri ve/veya danışmanlar tarafından oluşturulmasını koordine ederek, gerektiğinde eklenmesi gereken konuları ilave ederek Kullanıcı Dokümanını Son kullanıcılara iletmek,
Süreç iyileştirme / Proje kapsamında oluşturulan teknik çözüme ait Kullanıcı eğitimleri vermek veya ilgili yazılım ekipleri veya danışmanlarla eğitim koordinasyonu sağlamak,
Süreç iyileştirme / Proje Canlı geçiş sonrası destek sürecinde Son Kullanıcılardan gelen help desk ticket hata bildirimlerini analiz ve takip ederek çözümleri önermek gerekli durumlarda ilgili yazılım ekiplerine ve danışmanlara yönlendirerek çözülmesini sağlamak.